Организация на учебния процес до края на месец Януари 2021
януари 14, 2021

18 март – Световен ден на рициклирането

Въпреки пандемията нашите „Герои на рициклирането – малки големи герои продължават да работят и да формират положително отношение към разделно събиране на отпадъци и рециклиране като като елементи на модела на устойчиво развитие. Организилаха се работилници в домашни условия за претворяване на отпадъците и вдъхване на втори живот. Проведоха се онлайн часове #без отпадъци,както и много дискусии по темата.

Видео – Тук