Снимка на входа на училището.
Родителска среща за бъдещите петокласници
май/2021
Снимка на входа на училището.
Списък на учениците приети в V клас
юли/2021

Безплатна лятна академия за ученици от I до IV клас

Илюстрация на учебник, с бликащи от него знания.