Снимка на входа на училището.
Родителски срещи за началото на учебната година
сеп./2021
На крилете на мъдрата сова гледаме напред към новите пет години от развитието на нашето училище 97 СУ “Братя Миладинови”
дек./2021

Извънкласни дейности през учебната 2021-2022 година

Илюстрация на учебник, с бликащи от него знания.

През учебната 2021-2022 година 97 СУ организира разнообразни извънкласни дейности.

Предлагаме на вашето внимание Графика на извънкласните дейностиТУК