Снимка на входа на училището.
Родителски срещи за началото на учебната година
септември 1, 2021
На крилете на мъдрата сова гледаме напред към новите пет години от развитието на нашето училище 97 СУ “Братя Миладинови”
декември 21, 2021

Извънкласни дейности през учебната 2021-2022 година

Илюстрация на учебник, с бликащи от него знания.

През учебната 2021-2022 година 97 СУ организира разнообразни извънкласни дейности.

Предлагаме на вашето внимание Графика на извънкласните дейностиТУК