Илюстрация на учебник, с бликащи от него знания.
Извънкласни дейности през учебната 2021-2022 година
окт./2021
Победителите и журито
Spelling Bee вълнения в 97 СУ „Братя Миладинови“
мар./2022

На крилете на мъдрата сова гледаме напред към новите пет години от развитието на нашето училище 97 СУ “Братя Миладинови”

Заедно винаги ще бъдем по-задружна училищна общност с по-мотивирани и успешни ученици

Училището е символ на най–органично развиващата се организация, защото е изцяло изградена от хора и съществува в името на най-ценното- нашите деца, учениците. Първите пет години на 97 СУ „Братя Миладинови“ под ръководството на г-жа Емилия Манолова в екип с изключително отдадените учители са реализирани повече от успешно, с повече ученици с постоянно подобряващи се академични резултати.
През тези учебна година си поставяме амбициозната цел да надградим тези резултати и също така да направим нашата общност още по-сплотена и гледаща в една посока. За да начертаем новият път за развитие за следващите пет, през тази учебна година училището е домакин на визионерски процес, в който активна роля имат най-значимите членове на общността на 97 СУ- родителите. На 10-ти и 16-ти декември в училището се проведоха срещи с родители на нашите ученици. На така наречените общностни срещи родителите по групи, придружени от учителите, обсъдиха въпроси свързани с това как изглежда мечтаният облик на 97 СУ “Братя Миладинови” – какво харесват децата и родителите в училището, какво биха запазили и какво биха променили в организацията на училището, какво е мечтаното преживяване на учениците в училището във всички образователни етапи. На база на споделеното по време на общностните срещи, заедно с детайлен анализ, пред педагогическия екип стои важната задача за планиране на стъпките напред към надграждане на успеха на учениците ни за следващите пет години.
Заедно гледаме напред към предстоящите дейности и събития в училището. Благодарим на цялата общностна 97 СУ за активното участие!