Повече от 30 години 97 Средно училище”Братя Миладинови” обучава своите възпитаници с помощта на съвременни технологии, като се основава на заложените в българското образование традиции и на утвърдените държавни стандарти.

Адрес: София, ж.к. Люлин 5, ул. 504 №1
97 СУ "Братя Миладинови"

e-mail адрес: school@97su.bg

Емилия Манолова – директор – тел. 02 824 2303

Дафинка Янкулова – зам. директор – тел. 02 814 05 13

Даниела Ангелова – зам. директор – тел. 02 814 05 28

Валентина Чабуклийска – зам. директор – тел. 02 814 05 16


Телефон канцеларии: 02 814 0510, 02 814 0514


Телефон за връзка с Екипа за подкрепа - Ева Колева: 02 814 0512


Информация за свободното плуване в басейна на 97СУ - ТУК
/актуален за периода 03.11.2022 до 31.01.2022г./


97 СУ "Братя Миладинови"