Прием в подготвителна група

Подготвителната група осъществява плавен преход от детската градина към началното училище. Полагат се основите за учене през целия живот, като се осигурява социално, езиково, физическо, познавателна развитие на децата чрез игра, в среда съобразена с възрастовите им особености.

Какво трябва да знаем

Училището осигурява:
 • Безплатен комплект от книжки
 • Целодневни занимания
 • Екип за подкрепа на личностно развитие
 • Безплатна закуска - плод или млeчен продукт
 • Медицинско обслужване
Необходими документи за записване:
 • Заявление - по образец
 • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците за сверяване на данните
 • Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите
Училището предлага:
 • Обучение по АЕ - два пъти седмично
 • Спорт - тае куондо, футбол, плуване
 • Танцови групи /народни и модерни/
 • Обедно хранене
Прием в I клас

Прием в I клас

Прием в I клас
Необходими докумени:
 • Заявление - Генерира се автоматично от системата (има възможност за принтиране на място)
 • Удостоверение за завършена ПГ
 • Копие от акт за раждане
 • При наличие на специални образователни потребности -копие от документация

Записването за първи клас е от 04.06.2024г. до 13.06.2024г. от 8:00 до 18:00


Училището осигурява:
 • Чуждоезиково обучение
 • Целодневно обучение
 • Обучение по система Envision и Jumpido
 • Допълнителна подкрепа по БЕЛ и математика
Извънкласни дейности:
 • Спортни клубове (тае куондо, футбол, плуване, йога)
 • Танцови групи (народни и модерни)
 • Езикови школи
 • Философия за деца
 • Клубове по интереси
Учители в първи клас за учебната 2024/2025 година:
Презентация от родителска среща

Прием в V клас

Водещ принцип в приема на петокласници е тяхното желание за развитие в някое от  основните направления в академичната подготовка, чрез  разширено изучаване на математика, ИТ,  български език и литература,  английски език,  география и история.

Приемането на ученици се извършва въз основа на желанията на учениците и техните родители при отчитане възможностите на училището.

По решение на ПС 97 СУ разпределя учениците от 5. клас в паралелки с различна насоченост в зависимост от избираемите и факултативните учебни часове.

Заявление с подреждане на желанията (попълва се на място) от 17.06.2024г.

Какво трябва да знаем

Приемът в V клас, се осъществява директно на територията на училището, чрез подаване на посочените по-долу документи.

Нашите паралелки:
 • Математическа  +2ч. математика  и +0,5ч ИТ
 • ИТ с АЕ + 1,5ч. ИТ и +1ч АЕ
 • Хуманитарна + 0,5ч БЕЛ +1 ч География +1ч История
 • Бългаски език и литература  +1,5ч. БЕЛ и  +1ч Изобразително изкуство

По желание втори чужд език /2ч/  Избор от ИЕ, НЕ, РЕ, КорейскиЕ.

Извънкласни дейности:
 • Спортни клубове (таекуон-до, футбол, плуване и волейбол)
 • Танцови групи (народни и модерни) и йога
 • Занимания по интереси
 • Допълнителна подкрепа


Презентация от родителската среща
График и документи за записване:
 • Заявление с подреждане на желанията (попълва се на място) от 17.06.2024г. до 26.06.2024

/във връзка с провеждавето на НВО по БЕЛ и математика в 7.клас на 19.06. и 21.06.2024 няма да се приемат документи за записване в 5.клас/

 • Работно време на комисията - 8:00 до 17:00 часа
 • Удостоверение за завършен начален етап.
 • Окончателно обявяване на списъци по паралелки - 27.юни 

Прием в VIII клас

Документите за класиране се подават онлайн (осигуряваме помощ и консултиране на място в училище). Информация за оценките и класиранията на сайта на МОН с ЕГН и входящ номер от служебната бележка. 

Документи за записване се подават в приемащото училище: 

 • Заявление; 
 • Свидетелство за основно образование; 
 • Здравно-профилактична карта (само за професионалните паралелки).

График с дейностите за прием в VIII клас.

Презентация от родителска среща.

Профилирано и професионално обучение

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - разширено изучаване на АЕ, втори чужд - ИЕ/РЕ/НЕ/ФЕ

Балообразуване: 

 • 3 x НВО БЕЛ
 • 1 x НВО математика
 • Оценки от свидетелството за основно образование по ИТ и АЕ

  Модулите по информатика и IT са разработени по модела на Softuni. В основи се изучава разработка на софтуер, програмиране на хардуерни системи, уеб дизайн, графичен дизайн и мултимедия.

  Профилът предлага разширено изучаване на английски език и възможност за избор на немски, френски, испански или руски като втори чужд език.
  Учениците, обучаващи се в този профил, получават знания и умения, които ги подготвят за реализцация в областта на програмирането и IT бизнеса.

  В 11. и 12. клас предметите за профилирана подготовка се разпределят на следните групи:
 • информатика и информационни технологии като задължителни;
 • английски език, математика, философия, история като избираеми.


2 паралелки - Професия "Икономист" , специалност "Търговия- дуално обучение", разширено изучаване на чужди езици АЕ/НЕ и НЕ/АЕ

Балообразуване: 

 • 3 x НВО БЕЛ
 • 1 x НВО математика
 • Оценки от свидетелството за основно образование по ИТ и география

  Профилът „Търговия“ предлага дуално обучение и придобиване на III степен професионална квалификация в професионално направление „Администрация и управление“, професия „Икономист“.

  Паралелките предлагат:
 • Pазширено изучаване на английски език и втори чужд немски език;
 • Pазширено изучаване на немски език и втори чужд английски език.

Практиката се провежда в последните две години на обучението - 11. и 12. клас, като за учениците е осигурено възнаграждение за положения труд. Гимназистите имат възможност веднага да приложат наученото в училище и придобият опит и умения в реална работна среда. Партньори на училището са Фантастико; Лидл; ДМ; Кауфланд; Билла; Дайхман; Метро.
Учениците, обучаващи се в тези паралелки имат предимството да опознаят бъдещ работодател, да трупат трудов стаж и веднага след завършването могат да започнат работа.

Свободни места в 97. СУ „Братя Миладинови“

Информацията за свободните места се обновява на ежедневна база. За допълнителни въпроси, се свържи с нас на страницата ни с Контакти

График за попълване на свободни места след IV етап на класиране

След проведено пето класиране, в 97. СУ няма свободни места за 8. клас.

5 клас
Към дата:
09.02.2024
2 свободни места
6 клас
Към дата:
09.02.2024
2 свободни места
7 клас
Към дата:
09.02.2024
2 свободни места
9 клас
Към дата:
09.02.2024
2 свободни места